Meddelanden

Ansökan om statsunderstöd skjuts upp till september: Kvalificerande studier för uppgifter inom social- och hälsovården

20.4.2023

Tidtabellen för ansökan om statsunderstödet Kvalificerande studier för uppgifter inom social- och hälsovården skjuts upp. Den nya tidpunkten för början av ansökningstiden är september 2023. Ansökningstiden för ansökan om statsunderstödet förväntades börja i april 2023.

Ansökan om understödet är anknutet till arbete som utförts av expertgruppen som inrättats av social- och hälsoministeriet gällande legaliseringsprocessen av social- och hälsovårdssektorns internationella rekrytering och utbildning som stöder processen. Expertgruppen började sitt arbete i mars 2023. Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning förbereder innehållen för sin ansökan om statsunderstöd så att de stöder innehållen av expertgruppens arbete. Servicecentret meddelar mer detaljerat om ansökningstidens början för ansökan om statsunderstödet på hösten 2023.

Ansökan om statsunderstödet Kvalificerande studier för uppgifter inom småbarnspedagogik börjar som planerat under vecka 17 i april.

 

Mer information