Meddelanden

Utlysning av statsunderstöd: Utbildning av omsorgsassistenter 1/2023

23.1.2023

Servicecentret utlyser den första ansökan om statsunderstöd för år 2023 idag på måndagen den 23 januari 2023. Syftet med statsunderstödet är att utbilda sammanlagt 500 nya omsorgsassistenter under åren 2023–2024.

Gå till ansökningsmeddelandet gällande statsunderstödet: Utbildning av omsorgsassistenter

Ansökningstiden går ut på tisdagen den 7 mars 2023 kl. 16.15.

Detta statsunderstöd kan ansökas av anordnare av yrkesinriktad utbildning som har tillstånd att ordna grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen.

Högskolor och läroanstalter inom det fria bildningsarbetet kan som delansökare ta del av samprojekt som koordineras av anordnare av yrkesinriktad utbildning.

Statsunderstödet kan höja antalet av omsorgsassistenter på arbetsmarknaden

Syftet med statsunderstödet är att förbättra tillgången till personal inom social- och hälsovårdsbranschen och att bemöta kraven som uppstår av personaldimensioneringen.

Med statsunderstödet kan man

  1. anordna undervisning i de delar av grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen som ingår i utbildning av omsorgsassistenter,
  2. genom bland annat sökande verksamhet stöda anskaffande av studerande för utbildning av omsorgsassistenter som förverkligas med hjälp av statsunderstödet eller för annan utbildning av omsorgsassistenter,
  3. stöda läroanstalternas stödande verksamhet under den utbildning av omsorgsassistenter som verkställs med hjälp av statsunderstödet och under andra omsorgsassistentstudier för säkerställande av att studierna slutförs och att omsorgsassistenterna placeras i arbetslivet, samt
  4. anordna utbildning för arbetsplatshandledare för att stöda omsorgsassistentstuderande.

Syftet med understödet är att utbilda sammanlagt 500 nya omsorgsassistenter under åren 2023–2024. I besluten om understöd kommer de ansökare av understöd att prioriteras som har möjlighet att starta åtminstone en del av utbildningarna redan på våren 2023.

Ifall den huvudsakliga ansökarens antal målinriktade studerandeår enligt servicecentrets uppskattning inte kommer att fyllas under år 2023, kan man med statsunderstödet stöda stödande verksamhet under studerandeantagning och studerande inom den med statsandelsfinansiering finansierade omsorgsassistentutbildningen, samt ordna utbildning för arbetsplatshandledare för att stöda omsorgsassistentstuderande.

Brist på personal inom social- och hälsovård i bakgrunden

Ett av de centrala teman som kommit fram under diskussionerna angående förberedningen av statsbudgeten för år 2023 är den svaga tillgången till personal inom social- och hälsovården. Ett föreslag på en snabb åtgärd för att förbättra tillgången till personal och särskilt för att besvara kraven som uppstår av personaldimensioneringen har varit att utöka antalet av studerande som tas in för utbildning av omsorgsassistenter.

I statsbudgetpropositionen för år 2023 föreslogs det ökade satsningar på utbildningen av omsorgsassistenter. För den utbildning av omsorgsassistenter som finansieras av Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning beviljades ett tillägg på cirka 10,8 miljoner euro. Avsikten med anslaget är att utbilda sammanlagt 1 500 nya omsorgsassistenter 2023–2025.

Besluten om finansiering fattas under mars-april 2023 eller senast när alla ansökningar har behandlats.

Vid behov kommer Servicecentret att utlysa en kompletterande ansökan om detta statsunderstöd på våren 2023 och upprepa ansökningsrundan under hösten 2023.


Mer information