Meddelanden

Utlysning av statsunderstöd: Utbildning av omsorgsassistenter

6.9.2022

Servicecentret utlyser höstens första ansökan om statsunderstöd idag på tisdagen den 6 september 2022. Syftet med statsunderstödet är att utbilda sammanlagt 500 nya omsorgsassistenter under åren 2022–2023.

Gå till ansökningsmeddelandet gällande statsunderstödet: Utbildning av omsorgsassistenter

Ansökningstiden går ut på torsdagen den 6 oktober 2022 kl. 16.15.

Detta statsunderstöd kan ansökas av anordnare av yrkesinriktad utbildning som har tillstånd att ordna grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen.

Högskolor och läroanstalter inom det fria bildningsarbetet kan som delansökare ta del av samprojekt som koordineras av anordnare av yrkesinriktad utbildning.

 

Statsunderstödet kan höja antalet av omsorgsassistenter på arbetsmarknaden.

Syftet med statsunderstödet är att förbättra tillgången till personal inom social- och hälsovårdsbranschen och att bemöta kraven som uppstår av personaldimensioneringen av vårdare.

Med statsunderstödet kan man

  1. anordna undervisning i de delar av grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen som ingår i utbildning av omsorgsassistenter,
  2. genom bland annat sökande verksamhet stöda anskaffande av studerande för utbildning av omsorgsassistenter som förverkligas med hjälp av statsunderstödet eller för annan utbildning av omsorgsassistenter samt
  3. stöda läroanstalternas stödande verksamhet under den utbildning av omsorgsassistenter som verkställs med hjälp av statsunderstödet och under andra omsorgsassistentstudier för säkerställande av att studierna slutförs och att omsorgsassistenterna placeras i arbetslivet.

Syftet med understödet är att utbilda sammanlagt 500 nya omsorgsassistenter under åren 2022–2023. Vi strävar efter att utbilda 100 nya omsorgsassistentstuderanden under år 2022 och 400 i början av år 2023. I besluten om understöd kommer de ansökare av understöd att prioriteras som har möjlighet att starta åtminstone en del av utbildningarna redan år 2022. Ifall den huvudsakliga ansökarens antal målinriktade studerandeår ännu inte har fyllts, kan man med statsunderstödet stöda stödande verksamhet under studerandeantagning och studerande inom den med statsandelsfinansiering finansierade omsorgsassistentutbildningen.

Brist på personal inom social- och hälsovård i bakgrunden

Ett av de centrala teman som kommit fram under diskussionerna angående förberedningen av statsbudgeten för år 2023 är den svaga tillgången till personal inom social- och hälsovården. Ett föreslag på en snabb åtgärd för att förbättra tillgången till personal och särskilt för att besvara kraven som uppstår av personaldimensioneringen av vårdare har varit att utöka antalet av studerande som tas in för utbildning av omsorgsassistenter.

Regeringen har den 1 september 2022 meddelat att ökade satsningar på utbildningen av omsorgsassistenter föreslås i statsbudgetpropositionen för år 2023. För den utbildning av omsorgsassistenter som finansieras av Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning (Jotpa) föreslås ett tillägg på cirka 10,8 miljoner euro. Dessutom ska man se över anslagsbehoven för utbildningen av omsorgsassistenter som en del av beredningen av höstens tilläggsbudgetproposition. Avsikten med anslaget är att utbilda sammanlagt 1 500 nya omsorgsassistenter 2023–2025.

Besluten om finansiering fattas under oktober 2022 eller senast när alla ansökningar har behandlats.

Mer information