Meddelanden

Servicecentrets första ansökningsrunda för statsunderstöd har öppnats

4.4.2022

Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning (JOTPA) har öppnat den första ansökningsrunda för statsunderstöd den 4 april 2022.

Tre ansökningar om statsunderstöd 4.4-16.5.2022

Det finns tre statsunderstödsökningar på gång samtidigt. Sökteman är (länkar leder till söklistor):

  1. Behandling av de kortsiktiga och långsiktiga effekterna av coronapandemin (i synnerhet inom turism- och restaurangbranschen, samt kultur- och evenemangsektorn)
  2. Kompletterande och kvalificerande studier inom social- och hälsovård samt småbarnspedagogik
  3. Befrämjande av digitalisering och grön övergång.

Tematiska sökmeddelanden och formulär finns på länkarna ovan.

Understödet kan ansökas av yrkesinriktade läroanstalter, läroanstalter inom det fria bildningsarbetet och högskolor.

 

Servicecentret beviljar statsunderstöd till utbildnings- och kompetenstjänster som möter arbetslivets kompetensbehov

Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning är en ny aktör inom utbildning och kunnande. Servicecentrets syfte och verksamhet är att befrämja utveckling av färdigheter hos befolkning i arbetsför ålder samt tillgång till kunnig arbetskraft. Servicecentret finansierar utbildnings- och kunskapsbaserade tjänster huvudsakligen för sysselsatta personer.

 

Genom sin verksamhet strävar Servicecentret efter att förstärka allas kunskaper och kunnande, i synnerhet hos dem som enligt undersökningar i mindre mån deltar i vuxenutbildning och kontinuerligt lärande. Vi vill förstärka kunnande särskilt hos de personer i arbetsför ålder som har utfört högst grundskolan eller som har svaga baskunskaper.

 

Allmänna mål för statsunderstöd beviljade av Servicecentret är att finansiera utbildnings- och kunskapsbaserade tjänster som hjälper arbetstagare och arbetsgivare att besvara behov av nya färdigheter i arbetslivet, eller förutsägbara förändringar i näringslivs- eller sysselsättningsstrukturen. Tjänster som finansieras kan hjälpa med nya behov av färdigheter som framkommer genom forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet samt understöda nationella utbildnings- och kunskapsbaserade tjänstesystem.

 

Utbildnings- och kunskapsbaserade tjänster kan kombinera undervisningsinnehåll från olika utbildningsnivåer eller utbildningsområden. Tjänsterna förverkligas huvudsakligen vid sidan om full- eller deltidsarbete.

 

Servicecentret riktar finansiering till projekt av olika slag och storlekar, som kombinerar olika slags undervisningsmetoder, innovation och olika aktörers samarbete. I samband med projekt som finansieras bör uppmärksamhet fästas särskilt vid hur man anskaffar studerande och uppsökande verksamhet. Understöd kan i viss mån användas till exempel till anskaffning av utrustning, producering av undervisningsmaterial och fortbildning för ordinarie undervisningspersonal.

Vi uppskattar en anda som befrämjar experimentella projekt, möjlighet att skala upp förslag och pilotprojekt. Projekt som understöds strävar efter resultat eller alster som kan konsolideras och spridas i större omfattning.

 

Informationssession för vårens statsunderstöd 21.4.2022

Servicecentret kommer att hålla en Teams-informationssession den 21 april 2022 kl. 9.00-10.30. Vi tar emot i förväg skickade frågor om de tre statsstödsansökningarna och kommenterar informationstillfället. Förhandsfrågor ska skickas senast tisdagen den 19 april 2022, antingen med hjälp av Webropols anmälningsformulär eller via e-post till rahoitus@jotpa.fi. Evenemanget kommer att hållas på finska.

Anmäl dig till evenemanget senast 19.4.2022 här (Webropol på finska)

Läs mer: