Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus
Jaa
Jotpan henkilöstö portaikossa

Olemme innovatiivinen ja tulevaisuusorientoitunut julkishallinnon toimija

Yhteystiedot

Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus

Postiosoite

PL 380, 00531 HELSINKI 

Käyntiosoite 

Hakaniemenranta 6 
00530 HELSINKI 

Aukioloaika 

arkisin 8:00-16:15 

Puhelinvaihde 

0295 331 200

Kirjaamo 

kirjaamo@jotpa.fi

Kirjaamo vastaa Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen tehtäviin liittyvien asioiden rekisteröinnistä ja välittää saapuneet asiat eteenpäin käsiteltäväksi.  

Kirjaamo antaa tietoa vireillä olevien asioiden käsittelyvaiheista ja päätöksistä koko käsittelyprosessin ajan.

Sähköposti

Yleiset yhteydenotot: info@jotpa.fi

 

Arola, Milma
projektipäällikkö
(aliedustetut ryhmät)
Ekström, Mia
erityisasiantuntija
(työikäisen väestön tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittäminen, ruotsinkieliset osaamispalvelut)
Haapakoski, Mirka
erityisasiantuntija
(osaamispalveluiden rahoitus, valtionavustukset, hankinnat)
Hakanen, Jarno
kehittämispäällikkö
(jatkuvan oppimisen verkostoyhteistyö, strateginen suunnittelu)
Jelin, Hanna
asiantuntija
(ruotsin- ja englanninkielinen viestintä)
Juntunen, Linda
asiantuntija
(Osaaminen näkyviin -kampanja, viestintä)
Kanes, Antti
projektipäällikkö
(tietojärjestelmät)
Leveälahti, Samuli
kehittämispäällikkö
(osaamis- ja työvoimatarpeiden ennakointitiedon analyysit, ennakointiyhteistyö)
Meriluoto, Satu
projektipäällikkö
(ennakoinnin tietoalusta, Osaamistarvekompassi)
Mähönen, Mikko
erityisasiantuntija
(osaamispalveluiden rahoitus, valtionavustukset, hankinnat)
Paavola, Krista
erityisasiantuntija
(osaamispalveluiden rahoitus, valtionavustukset, hankinnat)
Päiviö, Anna
erityisasiantuntija
(osaamispalveluiden rahoitus, valtionavustukset, hankinnat)
Rintanen, Martta
asiantuntija
(viestintä, saavutettavuus, henkilöstöasiat)
Turkki, Laura
asiantuntija
(viestintä, saavutettavuus, henkilöstöasiat)
Virkavapaalla 29.2.2024 asti.
Weckström, Chi
asiantuntija
(taloussuunnittelu, talousseuranta)
Siuko, Maikki
projektikoordinaattori
(tapahtumat, Osaaminen näkyviin -kampanja)