Mikä on JOTPA?

Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus (lyhyemmin JOTPA) on uusi viranomainen, joka edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta. Palvelukeskuksen perustaminen on osa laajempaa jatkuvan oppimisen uudistusta 

Palvelukeskusta koskeva laki tuli voimaan 1.9.2021, ja palvelukeskus aloitti toimintansa samana vuonna.  

Palvelukeskus on kahden ministeriön ohjaama viranomainen 

Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus on itsenäinen viranomainen. Sen ohjauksesta vastaavat yhdessä opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö. Palvelukeskus toimii Opetushallituksen erillisyksikkönä. Toiminta käynnistyy asteittain, ja palvelukeskuksessa tulee työskentelemään yhteensä noin 15 henkilöä.

Palvelukeskus sijaitsee Opetushallituksen tiloissa Helsingin Hakaniemessä. Katso tarkemmat yhteystietomme täältä. 

Palvelukeskuksen tehtävät 

Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus
  • analysoi työelämän osaamis- ja työvoimatarpeita 
  • rahoittaa työikäisille tarkoitettuja koulutuksia 
  • kehittää tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluja 
  • tukee alueellista ja muuta yhteistyötä 
  • osallistuu jatkuvan oppimisen digitaalisen palvelukokonaisuuden kehittämiseen.  

  

Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden neuvosto 

Valtioneuvosto asettaa Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden neuvoston, joka ohjaa ja tukee palvelukeskuksen toimintaa. Neuvoston jäsenet edustavat työelämää ja keskeisiä ministeriöitä. Neuvoston toimikausi on viisi vuotta. 

Lain mukaan neuvoston tehtävänä on 

  1. palvelukeskuksen toiminnan strateginen suunnittelu  
  2. päättää laajakantoisista tai merkittävistä lausunnoista ja aloitteista  
  3. laatia esitys lain 6 §:ssä tarkoitetusta palvelukeskuksen toiminnan kehittämissuunnitelmasta ja sen muutoksista ja  
  4. päättää palvelukeskuksen vuosittaisen toimintasuunnitelman painopisteistä. 

Neuvosto voi asettaa toimintansa tueksi jaostoja, joihin kuuluu myös neuvoston ulkopuolisia jäseniä. 

 

Lisätietoja JOTPAsta