Jatkuvan oppimisen uudistus

Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus perustettiin osana laajempaa jatkuvan oppimisen uudistusta, joka käynnistyi vuonna 2019. Jatkuvan oppimisen uudistus on myös osa Suomen kestävän kasvun ohjelmaa. 

Uudistuksessa parannetaan työikäisten osaamisen kehittämistä 

Jatkuvan oppimisen uudistuksen tavoitteena on kehittää ja uudistaa ihmisten osaamista elämän ja työuran eri vaiheissa sekä vastata työelämän muutoksista johtuviin osaamistarpeisiin. 


Uudistuksen visiona ja tavoitteina on, että
 

Jokainen kehittää osaamistaan työuran aikana. 

  • Jokaisella on mahdollisuus uudistaa osaamistaan ennakoivasti, jotta työssä kehittyminen, työllistyminen uusiin tehtäviin ja uralla eteneminen olisi mahdollista. 

  • Osallistumisen tasa-arvo lisääntyy. 

Kaikilla on työllistymisen ja merkityksellisen elämän edellyttämät tiedot, taidot ja osaaminen 

  • Osaamistaso nousee. 

  • Työllisyysaste nousee. 

  • Korkeakoulututkinnon suorittaneiden 25–64-vuotiaiden määrä ja osuus kasvaa ja perusasteen jälkeistä tutkintoa vailla olevien 25–64-vuotiaiden määrä ja osuus vähenee. 

Osaaminen uudistaa työelämää ja työelämä osaamista 

  • Osaava työvoima tukee kestävää kasvua, innovaatioita, kilpailukykyä ja sitä kautta hyvinvointia. 

  • Työnantajilla on osaavaa työvoimaa.  

  • Työyhteisöt tukevat uuden oppimista. 

Lähde: OKM