Valtionavustus vihreän siirtymän tukemiseksi kone-, metalli-, kuljetus- ja logistiikka-aloilla

Valtionavustuksen hakuaika alkaa: 10.11.2022 kello 16.15

Valtionavustuksen hakuaika päättyy: 14.12.2022 kello 16.15

Tiivistelmä

Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus rahoittaa työssä oleville ja työvoiman ulkopuolella oleville suunnattua koulutusta, joka täydentää koulutusjärjestelmässä perusrahoituksella rahoitettua ja muuta olemassa olevaa koulutustarjontaa. Palvelukeskus rahoittaa koulutuskokonaisuuksia alueiden, toimialojen ja kansalaisten tarpeisiin. Palvelukeskus ei rahoita koulutusta yksittäisille, etukäteen valituille henkilöille tai yrityksille.  

Tätä valtionavustusta voivat hakea ammatillisen koulutuksen järjestäjät, vapaan sivistystyön ylläpitäjät sekä korkeakoulut tai edellä mainittujen yhteistyössä toteuttamat yhteishankkeet.

Hakijan tulee tutustua kaikkiin tämän hakutiedotteen osioihin, valtionavustuksen yleisohjeeseen sekä palvelukeskuksen ohjeisiin (jotpa.fi) ennen hakemuksen lähettämistä.

Tämän valtionavustuksen tavoitteena on

 • tukea uusien, vähähiilisten sekä ekologisesti kestävien teknologioiden sekä prosessien käyttöönottoa ja soveltamista kone-, metalli-, kuljetus- ja logistiikka-aloilla
 • vastata erityisesti edellä mainittujen toimialojen pienten ja keskisuurten yritysten osaavan työvoiman saatavuushaasteisiin.

Avustuksella toteutettavan koulutuksen kohderyhmät

 • Edellä mainituilla aloilla työskentelevät henkilöt, joista erityisesti
  • enintään perusasteen, yleissivistävän koulutuksen tai vanhentuneen tutkinnon varassa työskentelevät
  • toisen asteen koulutuksen varassa manuaalisissa tehtävissä työskentelevät 
  • toimihenkilötehtävissä työskentelevät.

Lisäksi avustuksen kohderyhmänä voivat olla edellä mainituille aloille kouluttautuneet tai aloille suuntaavat työvoiman ulkopuolella olevat henkilöt. Työvoiman ulkopuolisiin kuuluvat esimerkiksi kotivanhemmat, eläkeläiset, varusmiehet, muut vailla työtä olevat ja muut vastaavat ryhmät. Työvoiman ulkopuolisiin eivät kuulu työttömät tai päätoimiset opiskelijat.

Avustuksella toteutettavan koulutuksen pääasiallisena kohderyhmänä eivät voi olla työttömät työnhakijat. Työttömillä työnhakijoilla ei ole kuitenkaan estettä osallistua koulutukseen.

Koulutukset tulee suunnitella siten, että niihin on mahdollista osallistua kokoaikaisen työn ohessa ja että oppimista voi kytkeä suoraan oman työtehtävän tai yrityksen toiminnan kehittämiseen.

Avustusta voivat hakea

 • ammatillisen koulutuksen järjestäjät 
 • vapaan sivistystyön ylläpitäjät
 • korkeakoulut tai 
 • edellä mainittujen yhteistyössä toteuttamat yhteishankkeet.

Hakijan tulee tutustua kaikkiin tämän hakutiedotteen osioihin, valtionavustuksen yleisohjeeseen (oph.fi, pdf) sekä palvelukeskuksen ohjeisiin (jotpa.fi) ennen hakemuksen lähettämistä.

Avaa hakulomake (valtionavustukset.oph.fi)