Työmarkkina-asemaa vahvistava koulutus ylitarjonta- ja rakennemuutosaloille

Valtionavustuksen hakuaika alkaa: 5.10.2022 kello 16.15

Valtionavustuksen hakuaika päättyy: 14.11.2022 kello 16.15

Tiivistelmä

Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus rahoittaa työssä oleville ja työvoiman ulkopuolella oleville suunnattua koulutusta, joka täydentää koulutusjärjestelmässä perusrahoituksella rahoitettua ja muuta olemassa olevaa koulutustarjontaa. Palvelukeskus rahoittaa koulutuskokonaisuuksia alueiden, toimialojen ja kansalaisten tarpeisiin. Palvelukeskus ei rahoita koulutusta yksittäisille, etukäteen valituille henkilöille tai yrityksille.

Tämän valtionavustuksen tavoitteena on

 • edistää positiivisia rakennemuutoksia sekä vastata negatiivisten rakennemuutosten haasteisiin muun muassa seuraavissa teemoissa:
  • Kasvualojen osaavan työvoiman saatavuuden tukeminen ja aloilla työskentelevien osaamisen kehittäminen
  • Ylitarjonta-aloilla työskentelevien osaamisen kehittäminen, työmarkkina-aseman vahvistaminen sekä urapolkujen helpottaminen työllisyydeltään kasvaville ja vakaammille aloille
 • vahvistaa heikossa työmarkkina-asemassa olevien osaamista ja työllistymismahdollisuuksia (esimerkiksi pelkän perusasteen varassa olevat henkilöt)

Avustuksella toteutettavan koulutuksen kohderyhmät

 • Työssä olevat henkilöt, erityisesti
  • matalan koulutustason tehtävissä työskentelevät
  • enintään perusasteen, yleissivistävän koulutuksen tai vanhentuneen tutkinnon varassa työskentelevät
 • Työvoiman ulkopuolella olevat henkilöt, kuten kotitaloustyötä tekevät tai kotivanhemmat, eläkeläiset, osatyökykyiset
 • Muutoin heikossa työmarkkina-asemassa olevat henkilöt

Työttömät työnhakijat voivat osallistua avustuksella toteutettuun koulutukseen, mutta he eivät voi olla koulutuksen pääasiallinen kohderyhmä.

Avustusta voivat hakea

 • ammatillisen koulutuksen järjestäjät 
 • vapaan sivistystyön ylläpitäjät
 • korkeakoulut tai 
 • edellä mainittujen yhteistyössä toteuttamat yhteishankkeet.

Hakijan tulee tutustua kaikkiin tämän hakutiedotteen osioihin, valtionavustuksen yleisohjeeseen (oph.fi, pdf) sekä palvelukeskuksen ohjeisiin (jotpa.fi) ennen hakemuksen lähettämistä.

Avaa hakulomake (valtionavustukset.oph.fi)