Täydentävät ja pätevöittävät opinnot sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä varhaiskasvatuksessa

Tiivistelmä

Tämän valtionavustuksen tavoitteena on

 • edistää osaavan työvoiman saatavuutta sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä varhaiskasvatuksessa lisäämällä alojen täydentävien ja pätevöittävien opintojen suoritusmahdollisuuksia koulutustarjonnan katvealueilla sekä
 • tunnistaa opintoihin osallistumiseen ja työelämään siirtymiseen liittyviä haasteita edellä mainituilla toimialoilla ja uudistaa niistä liikkeelle lähteviä toteuttamistapoja muun muassa
  • kieliopintoihin liittyvän tarjonnan kehittämisellä
  • työn ohessa tapahtuvan oppimisen edistämisellä
  • asiakaslähtöisten opintopolkujen lisäämisellä sekä
  • hakevan ja tukevan toiminnan kehittämisellä osana täydentävien ja pätevöittävien opintojen järjestämistä.

Avustusta voivat hakea

 • ammatillisen koulutuksen järjestäjät, korkeakoulut ja vapaan sivistystyön ylläpitäjät.

Tämä haku on päättynyt 16.5.2022. Katso lista avustuksen saaneista (tiedote 4.7.2022).