Koronapandemian lyhyt- ja pitkäaikaisvaikutusten hoito

Tiivistelmä 

Tämän valtionavustuksen tavoitteena on
• vastata koronapandemiasta kärsineiden toimialojen osaavan työvoiman saatavuuden haasteisiin (erityisesti majoitus-, ravitsemis- ja matkailuala sekä kulttuuri- ja tapahtuma-ala)
• lisätä työelämässä vaadittavia taitoja, luoda uudenlaisia urapolkuja sekä ennaltaehkäistä toimialojen osaamisvalumaa sekä
• vastata ennakoivasti kyseessä olevien toimialojen kansainvälisen turvallisuustilanteen muutosten aiheuttamiin haasteisiin.

Avustusta voivat hakea

• ammatillisen koulutuksen järjestäjät, vapaan sivistystyön ylläpitäjät ja korkeakoulut.

Tämä haku on päättynyt 16.5.2022. Katso lista avustuksen saaneista (tiedote 4.7.2022).