Hoiva-avustajien koulutus

Valtionavustuksen hakuaika: 6.9.-6.10.2022.

Tiivistelmä

Tämän valtionavustuksen tavoitteena on
• parantaa sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön saatavuutta ja hoitajamitoituksen edellytyksiin vastaamista.

Avustusta voivat hakea

• ammatillisen koulutuksen järjestäjät, joilla on sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon järjestämislupa.

Vapaan sivistystyön ylläpitäjät ja korkeakoulut voivat olla osahakijoina mukana ammatillisen koulutuksen järjestäjien koordinoimissa yhteishankkeissa.

Avaa hakulomake (valtionavustukset.oph.fi)