Hoiva-avustajien koulutus 1/2023


Valtionavustuksen hakuaika alkaa: 23.1.2023 kello 16.15

Valtionavustuksen hakuaika päättyy: 7.3.2023 kello 16.15


 Tiivistelmä

Tämän valtionavustuksen tavoitteena on

  • parantaa sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön saatavuutta ja henkilöstömitoituksen edellytyksiin vastaamista.

Avustusta voivat hakea

  • ammatillisen koulutuksen järjestäjät, joilla on sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon järjestämislupa.

Vapaan sivistystyön ylläpitäjät ja korkeakoulut voivat olla osahakijoina mukana ammatillisen koulutuksen järjestäjien koordinoimissa yhteishankkeissa.

Hakijan tulee tutustua kaikkiin tämän hakutiedotteen osioihin, valtionavustuksen yleisohjeeseen (oph.fi, pdf) sekä palvelukeskuksen ohjeisiin (jotpa.fi) ennen hakemuksen lähettämistä.

Avaa hakulomake (valtionavustukset.oph.fi)