Tiedotteet

Kilpailutus päättynyt: työnjohtajien lyhytkoulutus Varsinais-Suomessa ja Savossa (ukrainalaiset kausityöntekijät)

13.5.2022

Kilpailutus on päättynyt 19.5.2022.

Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus (Jotpa) hankkii työnjohtajien lyhytkoulutusta kasvatus-, viljely- ja sadonkorjuualan yrityksiin erityisesti hedelmä-, marja- ja vihannestilojen tarvitsemalle kausityövoimalle Varsinais-Suomen ja Savon alueille.

Tiloilla on puutetta työvoimasta, jolla on aikaisempaa kokemusta työnjohtotehtävistä.

Tarjouspyyntö on suunnattu Varsinais-Suomen ja Savon alueilla toimiville koulutuksen järjestäjille, joiden opetushenkilöstöllä on riittävä kyseessä olevan toimialan (maatalous / hedelmä-, vihannes- ja marjatalous) koulutuskokemus kuvatun koulutuksen laadukkaaksi toteuttamiseksi.

Koulutuksen keskeisenä kohderyhmänä ovat ukrainalaiset kausityöntekijät, joille koulutus tulee räätälöidä.

Suomalaisille vihannes-, hedelmä- ja marjatiloille saapuu vuosittain kausityöhön noin 16 000 ukrainalaista. Ukrainassa vallitsevan tilanteen vuoksi heitä saapuu tämän vuoden kausityöhön noin puolet normaalista määrästä. Kausityö työllistää siten tänä vuonna myös paljon uusia ja kokemattomia työntekijöitä. Haasteena on, että tiloilla on puute osaavasta työnjohdosta, koska kokeneet työnjohtajat eivät ole päässeet kausityöhön suomalaisille tiloille. Samaan aikaan tiloilla on runsaasti uutta työvoimaa.

Koulutus toteutetaan Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen hankintana, jossa vastataan koulutusjärjestelmän katvealueilla toteutettavaan koulutustarjontaan sekä äkilliseen työmarkkinoiden rakennemuutoksen aiheuttamaan osaamispalveluiden kysyntään.

 

Hankittavan työnjohtokoulutuksen tulee olla käytännönläheistä ja työtehtäviin sidottua

Koulutuksen tulee sisältää seuraavat keskeiset työnjohtokoulutuksessa tarvittavat osa-alueet:

  • Tilan tuotantoprosessin työnjohto käytännössä
  • Johtamistaidot
  • Työsuhteen ehdot
  • Kielikoulutus, keskeinen työssä tarvittava englannin kielen sanaston hallinta

Koulutuksen tulee olla käytännönläheistä ja työtehtäviin sidottua. Kyseessä on tutkintoon johtamaton koulutus.

Koulutuksen opetuskieli on englanti.

Koulutuksen laajuus on 50 tuntia. Koulutus tulee olla toteutettuna kokonaisuudessaan 31.10.2022 mennessä.

 

Pienhankinnan tarjoukset tulee toimittaa viimeistään 19.5. Hanki-palvelussa

Pienhankinnan ennakoitu arvo on 380 000 euroa.

Lisätietokysymyksiä voi esittää viimeistään 16.5.2022 klo 12.00. Kysymykset jätetään Hanki-tarjouspalvelussa. Palvelu vaatii rekisteröitymisen.

Tarjoukset on toimitettava viimeistään 19.5.2022 klo 12.00.

 

Tutustu tarjouspyyntöön ja sen liitteisiin Hanki-tarjouspalvelussa.

Tarjouspyyntödokumenttien lataaminen ja tarjouksien jättäminen vaatii rekisteröitymisen ja kirjautumisen palveluun.