Tiedotteet

Osaamispalveluiden rahoituksen teemat ja aikataulut vuonna 2023 on julkaistu

22.2.2023

Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus käynnistää 15 teemakohtaista hankintaa ja valtionavustushakua vuonna 2023. Ensimmäisenä avattiin hoiva-avustajien koulutusta koskeva valtionavustushaku, joka on käynnissä 23.1.-7.3.2023.

Jatkuvan oppimisen koulutuksia ja muita osaamispalveluita rahoitetaan valtionavustuksilla ja hankitaan kilpailuttamalla työelämän tarpeisiin

Päivitetty 24.5.2023: Tiedotteen kuvaan ja valtionavustusten listaan on päivitetty "Positiivisen äkillisen rakennemuutoksen mallin pilotointi" -avustushaku siirretty hankinnasta valtionavustukseksi marras-joulukuulle 2023. 

Päivitetty 25.4.2023: Tiedotteen kuvaan ja valtionavustusten listaan on päivitetty "Pätevöittävät opinnot sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviin" -avustushaun uusi aikataulu syyskuulle 2023. Lue lisää erillisestä tiedotteesta 20.4.2023.

Rahoitushakujen teemojen valinta perustuu palvelukeskuksen vuoden 2023 toimintasuunnitelman painopisteisiin (pdf), joista Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden neuvosto päätti vuoden 2022 lopussa. Lisäksi teemat perustuvat palvelukeskuksen tekemään osaamistarpeiden ennakointianalyysiin ja muun muassa työ- ja elinkeinoministeriön Työvoimatiekartta-hankkeen tuloksiin. Eri sidosryhmät osallistuvat rahoitushakujen valmisteluun ja kommentointiin hakujen eri vaiheissa.

 

Valtionavustushakujen teemat vuonna 2023

Valtionavustushakujen alkamisajankohdat ja teemat ovat:

 • tammikuu
 • helmikuu
  • Ei avattavia valtionavustushakuja.
 • maaliskuu
  • Työmarkkina-asemaa vahvistava koulutus
 • huhtikuu
  • Pätevöittävät opinnot varhaiskasvatuksen tehtäviin
 • toukokuu
  • Ukrainalaisten osaamispalvelut 1/2023
 • kesäkuu
  • Vankien perustaitojen kehittäminen
 • heinä-elokuu
  • Ei avattavia valtionavustushakuja.
 • syyskuu
  • Hoiva-avustajien koulutus 2/2023
  • Pätevöittävät opinnot sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviin
 • lokakuu
  • Englanninkielinen oppisopimuskoulutus työperäisille maahanmuuttajille
 • marras-joulukuu
  • Työmarkkinoiden positiivisen äkillisen rakennemuutoksen mallin pilotointi

Mahdollisista muista valtionavustushauista tiedotetaan myöhemmin.

Kunkin valtionavustushaun yksityiskohdat ja hakutiedotteet julkaistaan Avoimet ja tulevat haut -sivulla hakuajan alkaessa. Tarkemmista hakuajoista tiedotetaan lähempänä hakuajankohtaa palvelukeskuksen verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa.

 

Kuva, jossa on jaoteltu Jotpan valtionavustushaut ja hankinnat teemoittain kuukauden mukaan.

Hankintojen teemat vuonna 2023

Hankintojen teemat ja tarjouskilpailujen alkamisajankohdat ovat:

 • tammikuu
  • Ei avattavia kilpailutuksia.
 • helmikuu
  • Ei avattavia kilpailutuksia.
 • maaliskuu
  • Hiilinieluihin liittyvä osaaminen metsätaloudessa
 • huhtikuu
  • Ei avattavia kilpailutuksia.
 • toukokuu
  • Työelämän rakennemuutoksen tukeminen elintarvikealalla
 • kesä-elokuu
  • Ei avattavia kilpailutuksia.
 • syyskuu
  • Vihreän siirtymän ja digitalisaation edistäminen: kotitalouksien energiaratkaisut
  • Data-analytiikka-, kyberturva- ja tietoturvaosaaminen pienissä ja keskisuurissa yrityksissä
 • lokakuu
  • Osaamiskartoitukset työpaikoilla
 • marras-joulukuu
  • Ukrainalaisten osaamispalvelut 2/2023

Mahdollisista muista hankinnoista tiedotetaan myöhemmin.

Kunkin hankinnan kuvaus julkaistaan Avoimet ja tulevat haut -sivulla tarjouskauden alkaessa. Tarjouskausien tarkemmista ajankohdista tiedotetaan myöhemmin palvelukeskuksen verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa.

 

Palvelukeskus rahoittaa koulutusta ja muita osaamispalveluita työelämän tarpeisiin

Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus on koulutuksen ja osaamisen uusi toimija, jonka tavoitteena on edistää työikäisen väestön osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta. Palvelukeskus rahoittaa koulutusta ja muita osaamispalveluita työelämän osaamistarpeisiin. Rahoitetut osaamispalvelut ovat osallistujille maksuttomia, ja ne on suunnattu pääsääntöisesti työssä oleville ja työvoiman ulkopuolella oleville henkilöille. Palvelukeskus ei rahoita työvoimakoulutusta. Palvelut toteutetaan pääasiassa niin, että niihin voi osallistua työn ohessa.

Palvelukeskus lisää työikäisten mahdollisuuksia kehittää osaamista, jota tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa. Palvelukeskus pyrkii vaikuttamaan siihen, että työikäisten kyvyt ja osaaminen vahvistuvat; etenkin niiden, jotka selvitysten mukaan osallistuvat aikuiskoulutukseen ja jatkuvaan oppimiseen vain vähän. Palvelukeskus haluaa vahvistaa erityisesti sellaisten työikäisten osaamista, jotka ovat suorittaneet enintään perusasteen koulutuksen, joilla on heikot perustaidot tai joilla on muutoin heikko asema työmarkkinoilla.

Palvelukeskuksen myöntämän rahoituksen yleisenä tavoitteena on rahoittaa sellaisia osaamispalveluita, joiden avulla työntekijä ja työnantaja kykenevät vastaamaan työelämän uusiin osaamistarpeisiin tai ennakoituihin elinkeino- tai ammattirakenteen muutoksiin. Rahoitettavilla palveluilla voidaan myös tukea tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan myötä syntyviä uusia osaamistarpeita. Tavoitteena on edistää jatkuvaa oppimista myös tulevaisuudessa esimerkiksi siten, että koulutuksen toteuttajat voivat hyödyntää rahoitettuja osaamispalveluita jatkossa laajasti muun muassa osana tutkintoja.

Palvelukeskus suuntaa rahoitusta erilaisiin ja eri kokoisiin palveluihin, joissa voivat yhdistyä eri opetusmetodit, innovatiivisuus ja eri toimijoiden yhteistoteutukset. Avustetuissa tai hankituissa palveluissa panostetaan erityisesti opiskelijahankintaan sekä opiskelun ja oppimisen tukeen.

Lisätietoja