Pääviestit ja periaatteet

Osaaminen näkyviin -viikolla keskitytään meissä kaikissa piilevään osaamispotentiaaliin, joka voidaan ottaa käyttöön osaamisen huomaamisen myötä. Osaaminen synnyttää onnellisuutta! Ihmiset puhkeavat kukkaan, kun he saavat tehdä asioita, joissa ovat hyviä. Annetaan siis osaamiselle mahdollisuus!

Kun osaaminen on ensin huomattu ja tunnistettu, se voidaan ottaa käyttöön. Osaamisen käyttöönottoon liittyy osaamisen siirrettävyys, eli sen ymmärtäminen käytännössä, että esimerkiksi vapaa-ajalla hankittua osaamista voi käyttää myös työelämässä. 

Kaikki ihmiset oppivat uutta läpi elämän. Valtaosa aikuisten oppimisesta tapahtuu työssä työtä tekemällä. Ihmiset oppivat uusia asioita myös koulutuksissa, kursseilla, harrastukissa, ihmissuhteissa ja arjen askaressa. Aina omaa osaamista ei edes huomaa. Mitä työikäiset ajattelevat jatkuvasta oppimisesta? (Jotpa 2023) -kyselytutkimuksen mukaan puolet työikäisistä kokee, että heillä on osaamista, jota he voisivat hyödyntää yhteiskunnassa enemmän. 

Oman osaamisen huomaaminen vahvistaa käsitystä itsestä osaajana ja oppijana, auttaa soveltaman osaamista ja kannustaa myös uuden oppimiseen. 

Osaaminen näkyviin -viikon pääviestit

 • Osaamista kertyy monissa ympäristöissä: työelämä, arki, harrastus, vapaa-aika, perhe-elämä, koulutus, kurssit jne. Kaikkialla syntyvä osaaminen on arvokasta!
 • Jokaisella on monenlaista ja moninaista osaamista, ja kun sen huomaa, löytää osaamiselleen käyttöä.
 • Osaaminen on itsessään arvokasta, ja sen huomaaminen ja näkyväksi tekeminen on merkityksellistä osallisuuden, toimijuuden, sivistyksen, hyvinvoinnin ja työllisyyden näkökulmista. 

Näillä periaatteilla voit olla mukana

 • Tekemisen ja viestinnän tulee liittyä ihmisten osaamisen huomaamiseen ja näkyväksi tekemiseen.
 • Lähestymistapa ja viestintä on myönteistä, arvostavaa, kannustavaa ja keskittyy mahdollisuuksiin: keskitytään osaamiseen, jota jo on, eikä siihen, mitä ei ole. Osaamisen arviointi, vertailu, mittaaminen ja arvottaminen eivät ole viikkojen ohjelmaan ja viestintään sopiva lähtökohta.
 • Missä tahansa syntynyt osaaminen on arvokasta - tapahtui se sitten työelämässä, arjessa, harrastuksissa, vapaa-ajalla, perhe-elämässä tai koulutuksessa.

Osaaminen näkyviin -viikon tavoitteet 

 1. Innostaa ja kannustaa ihmisiä ja yhteisöjä huomaamaan osaamistaan ja tekemään sitä näkyväksi.
 2. Herättää julkista keskustelua osaamisen huomaamisen merkityksestä ihmisille, yhteisöille ja koko yhteiskunnalle.
 3. Koota monia toimijoita yhteisen sanoman äärelle

Kampanjan sloganit:

 • Suomessa on osaamista, tuo #OsaaminenNäkyviin
 • Anna osaamiselle mahdollisuus #OsaaminenNäkyviin