Jotpa-kirjoituksia

Jotpan ensimmäinen vuosi on ollut täynnä vauhtia

Kirsi Heinivirta

Hyvä yhteistyökumppani

Jotpa perustettiin reilu vuosi sitten reagoimaan nopeasti ja joustavasti työelämän osaamistarpeisiin ja edistämään jatkuvaa oppimista. Ja kyllä tämä ensimmäinen vuosi onkin ollut vauhdikas.  

Ensimmäiseksi oli saatava koronapandemiasta kärsineitä aloja nopeasti jaloilleen. Osaamispanostuksia kohdennettiin erityisesti majoitus-, ravitsemis- ja matkailualalle sekä kulttuuri- ja tapahtuma-alalle. Samalla ratkottiin sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ja varhaiskasvatuksen pahenevaa osaajapulaa rahoittamalla pätevöittäviä koulutuksia ulkomailla tutkintonsa suorittaneilleMyös vihreä siirtymä ja digitalisaatio vaativat työikäisten osaamisen kehittämistä 

Koko energiasektorin mullistuminen ja nopeutettu fossiilisesta energiasta luopuminen puolestaan tarkoitti sitä, että tarvittiin nopeasti vetytalouteen ja akkuteollisuuteen liittyvää osaamista, jota ei ollut valmiina missään tutkinnoissa.   

Jotpa on vastannut moniin tunnistettuihin tarpeisiin kohdennetuilla valtionavustushauilla ja hankinnoilla. Tähän mennessä päätetyillä koulutuksilla tavoitetaan suunnitelmien mukaan yli 10 000 henkilöä. Olemme myös kehittämässä ja kokeilemassa uudenlaisia tapoja tavoittaa työssä olevia ihmisiä, jotka osallistuvat muita vähemmän koulutukseen. Tähän liittyvä Hakevan toiminnan pilotti toteutetaan 1200 yrityksessä.  

Samalla, kun olemme tarttuneet akuuteimpiin osaajapula- ja kohtaanto-ongelmiin, olemme rakentaneet omia toimintaprosessejamme  

Tavoitteenamme on, että koulutuksen toteuttajat ja muut toimijat saavat mahdollisimman hyvissä ajoin tietoa siitä, mihin tarkoituksiin rahoitustamme tullaan lähikuukausina kohdentamaan. Tarkoitus on muutenkin pitää yhteistyökumppanit ajan tasalla tekemisistämme. hän pyrimme selkeiden verkkosivujen ja some-viestinnän lisäksi säännöllisillä uutiskirjeillä.  

Onnistuakseen tehtävässään Jotpa tarvitsee laajaa yhteistyötä monien eri tahojen kanssa. Tarvitsemme monipuolista ennakointitietoa, jotta se pystyisi vastaamaan työelämän osaajatarpeisiin ja parantamaan työpaikkojen kysynnän ja tarjonnan kohtaantoa. Tarvitsemme myös koko ajan päivittyvää, ajantasaista tilannekuvaa eri toimialoilta. Lisäksi meidän on tunnettava olemassa oleva koulutustarjonta. Vain näin voimme kohdentaa panostukset osaamisen kehittämiseen sinne, missä niitä kipeimmin tarvitaan. Tässä onnistuminen edellyttää monenlaista ja monen suuntaista yhteistyötä kanssanne edelleen vuonna 2023.  

Vuoden 2022 yhteistyöstä kiittäen 

Kirsi H 

ps. Vuoden 2023 alussa tulemme kertomaan muun muassa vuoden 2023 rahoituksen painopisteistä ja siitä miten ennakoinnin tietopalvelu, osaamistarvekompassi.fi, on etenemässä.

Jotpan vuosi
blogi