Announcements

Jotpa is SECLE in English

16.11.2022

Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus (Jotpa) ottaa käyttöön viralliset lyhenteet palvelukeskuksen ruotsin- ja englanninkielisille nimille. Olemme nyt ruotsiksi Skols ja englanniksi SECLE!

Jotpan ruotsinkieliset verkkosivut löytyvät osoitteesta skols.fi tai jotpa.fi/sv. Englanninkieliset verkkosivut löytyvät osoitteesta secle.fi tai jotpa.fi/en.

Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning tar i bruk en offentlig förkortning för servicecentrets namn. Vi är nu Skols!

Skols svenskspråkiga nätsidor hittas på adressen skols.fi eller jotpa.fi/sv.


The Service Centre for Continuous Learning and Employment starts using an official abbreviation of its name. We are now SECLE!

SECLE’s web pages in English can be found at the address secle.fi or jotpa.fi/en.